Er moeten grootschalige werkzaamheden plaatsvinden aan het pompstation van het Waterschap Rijn en IJssel nabij de Harperinkskamp.
Daarom is het deel van de Harperinkskamp tussen Needseweg en Stationsweg afgesloten voor alle verkeer van 10 mei tot 12 juni 2021.

Voor de periode geldt er een omleidingsroute via de Oude Needseweg en Kamerlingh Onnesstraat.

Advies
Het verzoek is om medewerkers en zakelijk verkeer die niet over deze weg hoeven te rijden, vooraf al gebruik te laten maken van de routes of of de N825 of de N315.