Beste leden en collega-ondernemers,

 

In onze mail van 11 oktober jl. hebben wij vol enthousiasme een Kerstborrel aangekondigd, die op 9 december a.s. zou gaan plaatsvinden.

Vanwege de oplopende Coronabesmettingen en de intussen weer aangescherpte maatregelen, heeft het bestuur echter moeten besluiten deze borrel NIET NU te organiseren, maar te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Afhankelijk van de situatie rondom Corona zal gekozen worden voor een Nieuwjaarsborrel of een Voorjaarsborrel. Over de definitieve datum worden jullie vroegtijdig geïnformeerd.

 

Omdat het niet lukt om dit fysiek te doen, wensen wij jullie middels deze mail alvast een goede jaarafsluiting toe.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bedrijvenpark Borculo