Zoals bekend is het contract met Van Uden Special Products al enige tijd beëindingd en vorig week heeft Van Uden haar bebording van het bedrijvenpark verwijderd.
De Projectgroep werkt aan de realisatie van nieuwe bewegwijzering, die gaat bestaan uit straatnaambordjes met daaronder huisnummers. De realisatie hiervan zal  naar verwachting niet erg lang op zich laten wachten.