De bedrijventerreinen in Ruurlo en Borculo hebben opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van de bedrijventerreinen. Verkeersveiligheid, tegengaan van verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma.

 

Medio vorige jaar is er een veiligheidsenquête onder ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Op basis hiervan zijn nieuwe actieplannen opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. De plannen werden op 7 december jl. door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden. In het auditrapport van keuringsinstantie KIWA wordt vooral ook de goede samenwerking tussen de verschillende partijen geprezen. Dat is de samenwerking tussen de bedrijvenparkvereniging, gemeente,  brandweer, politie en collectieve beveiliger. Het certificaat is door wethouder Gerjan Teselink uitgereikt op 3 en 14 maart jl. aan respectievelijk Parkmanagement Borculo en de Belangenvereniging Bedrijventerreinen Ruurlo (BvBR).

Wethouder Economie Gerjan Teselink is dan ook trots op het wederom toekennen van het keurmerk. “Op al die verschillende terreinen in Berkelland wordt bijzonder goed samengewerkt. Zo’n samenwerking kun je alleen aangaan vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. De boel is goed op orde en de partijen weten elkaar prima te vinden.”

De samenwerking tussen alle partners gaat al een decennium terug. “Klopt”, legt Teselink uit. “Die dateert van rond 2010, toen de partners de veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen wilden verbeteren. De intentieverklaring die toen getekend werd is nog steeds de basis onder de uitstekende samenwerking tussen bedrijvenparkverenigingen, politie, brandweer, gemeente en collectieve beveiliger. Natuurlijk is het mooi dat ondernemers dankzij dit KVO-keurmerk korting kunnen krijgen bij verschillende verzekeraars. Maar nóg belangrijker is het dat we de bevestiging hebben dat onze bedrijventerreinen schoon, heel en veilig zijn. Daar doen we het voor!”