De gemeente Berkelland werkt aan een visie op dienstverlening. Als onderdeel van het opstellen van deze visie wordt aan ondernemers en inwoners gevraagd wat ze vinden van de dienstverlening in Berkelland.

Namens de gemeente voert Onderzoeksbureau Moventem een onafhankelijk onderzoek uit naar de dienstverlening in de gemeente. U heeft als ondernemer vast wel eens contact met de gemeente. Wat vindt u daarvan? En welke (mogelijke) verbeterpunten ziet u? De gemeente hoort het graag!

De enquête is te vinden op www.moventem.nl/ondernemers en kan tot en met woensdag 27 september a.s. worden ingevuld. Dit kost ongeveer 10 minuten. De antwoorden worden uiteraard geanonimiseerd verwerkt en geven  inzicht in de verwachtingen en wensen die u heeft als het gaat om de dienstverlening bij de gemeente Berkelland. Uw inzichten worden meegenomen in de op te stellen visie.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, vragen wij jullie de enquête in te vullen.