De gemeente Berkelland is bezig met een visie voor de toekomst van heel Berkelland. Daarvoor is de input van inwoners en ondernemers erg belangrijk. Het gaat immers om uw toekomst! Deze omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen onder andere ruimte, water, milieu, natuur, landschap, wonen en werken, verkeer en vervoer en cultureel erfgoed. Daarnaast krijgen onderwerpen als gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, zelfredzaamheid, participatie en de inclusieve samenleving een plek.
Dus heeft u een paar minuten om uw input te geven? Ga dan naar www.gemeenteberkelland.nl/omgevingsvisie om de enquête in te vullen. Invullen kan tot 6 april.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Moventem. Lukt het u niet om de enquête digitaal in te vullen, dan kan Moventem u deze op papier toesturen. Belt u dan met 0575-843 738.

UITNODIGING;
Inwoners- en ondernemersbijeenkomst op 5 april 19.30 uur bij HCR Prinsen in Haarlo
Op 5 april organiseren is er een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers rondom de omgevingsvisie. Tijdens deze avond lichten zij het proces en doel van de omgevingsvisie toe. Ook zal hier het gesprek gevoerd worden over de te maken keuzes die terecht komen in de omgevingsvisie.
U bent van harte uitgenodigd.