Op 26 juni jl. is door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen weer een schouw uitgevoerd op het bedrijvenpark. Opgemerkt is dat het park er – op een paar aandachtspunten na – goed en verzorgd uitziet. Onkruidbestrijding blijft een lastig issue.

BOA en politie gaven aan dat er ontwikkelingen zijn rondom een gecontroleerde hangplek voor de jeugd. Dit moet in de hoek tegenover TinQ komen. De Oude Needseweg (langs FrieslandCampina) is formeel aangewezen als opstelplaats voor vrachtauto’s. Er worden in de loop van 2023 borden opgehangen en de locatie wordt aangemeld bij Google. Er wordt een inventarisatie gemaakt van overlast gevende geparkeede vrachtwagens. Door de Projectgroep Bedrijvenpark wordt gewerkt aan nieuwe bewegwijzering voor zowel fietsers als de vindbaarheid van de hier gevestigde bedrijven.

De Gemeente heeft met afvalinzamelaar Ter Horst overlegd dat te legen containers vóór de gemeentewerf  (op het terrein van de Gemeente) kunnen worden geplaatst. Dit vergroot de veiligheid op de weg.