Het Graafschap College biedt onder de noemer Graafschap College Werkt een uitgebreid aanbod aan praktijkgerichte (bedrijfs)opleidingen, cursussen en trainingen om uw medewerkers de mogelijkheid te bieden bepaalde vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld management, verkoop en communicatie te optimaliseren.

Met dit geluid is het Graafschap College de afgelopen jaren aan de slag gegaan: onder de noemer Graafschap College Werkt is een uitgebreid aanbod aan praktijkgerichte (bedrijfs)opleidingen, cursussen en trainingen ontwikkeld om uw medewerkers de mogelijkheid te bieden bepaalde vaardigheden te optimaliseren. Op onze website vindt u hiervan een overzicht op de volgende pagina:  https://graafschapcollege.nl/opleidingsaanbod/bedrijfsopleidingen-cursussen-en-trainingen/

In het afgelopen schooljaar hebben honderden volwassen cursisten een training bij ons gevolgd  op het gebied van managementvaardigheden, verkoop en communicatie. Zowel incompany als op locaties van het Graafschap College. Ook in studiejaar 2023-2024 verzorgt de sector Economie & Dienstverlening een vast aanbod aan trainingen en cursussen, op onderwerpen waarvan we hebben gemerkt dat er veel vraag naar is.

Hieronder vindt u de trainingen en cursussen die wij het komende schooljaar vanuit de sector Economie & Dienstverlening op vaste momenten aanbieden.

  • Training allergenen:

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/allergenen-wat-moet-ik-erover-weten/

  • Training social media – content ontwikkelen met Canva:

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/social-media/

  • Training heren knippen:

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/heren-knippen/

  • Training lashlift:

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/lashlift/

  • Training Excel basis:

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/excel-basis/

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/leidinggeven-basis/

Deelnemers aan deze trainingen ontvangen na afronding een bewijs van deelname

  • Cursus leidinggeven verdiepend:

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/leidinggeven-verdiepend/

  • Cursus koken in de horeca:

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/koken-in-de-horeca/

Deelnemers aan deze cursussen ontvangen na afronding van het examen een mbo-certificaat geregistreerd bij DUO.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand cursusaanbod of over maatwerkmogelijkheden, neem dan contact met mij op.

Vriendelijke groet,

Marcel Ratering
Adviseur Leven Lang Ontwikkelen Economie en Dienstverlening
J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem
06 40 79 10 71
www.graafschapcollege.nl

Z