Met de toekomstige verhuizing van het Staring College in Borculo naar de nieuwbouw op Campus de Wildbaan, verdwijnt de mogelijkheid om een lasopleiding te verzorgen voor groepen leerlingen of andere geïnteresseerden.

In het nieuwe lokaal van het profiel Mobiliteit en Transport komen wel enkele plekken waar leerlingen kunnen oefenen, maar dat is op individueel niveau. Het huidige lokaal aan de Herenlaan zal worden ontmanteld en de inventaris wordt verkocht. Dat is dan het einde van een opleidingsmogelijkheid die de moeite waard is om te behouden voor onze regio!

Een ondernemer in Borculo heeft zich bereid verklaard om de inventaris van het huidige lokaal over te nemen en te verplaatsen naar een ruimte in zijn bedrijfspand, waar hij aan VMBO-leerlingen en aan andere geïnteresseerden de mogelijkheid wil bieden om een lascursus te volgen.

Om dit financieel mogelijk te maken en ook in de toekomst te houden, wordt gezocht naar een aantal ondernemers in de regio voor wie het behoud van deze opleidingsmogelijkheid van zodanig belang is dat ze bereid zijn er in te investeren. Eind januari/begin februari vindt met hen een bijeenkomst plaats om de haalbaarheid van dit idee verder te onderzoeken.

Zie je wat in dit idee? Meld je dan aan via een mail naar info@bedrijvenparkborculo.nl.