De Provincie Gelderland stelt 11 miljoen euro beschikbaar ter overbrugging voor innovatieve mkb-ers met groeiambitie: Gelderse mkb-ers, die kapitaal nodig hebben voor innovatie in de sectoren food, health, tech en energy én cross-overs, kunnen vanaf nu gebruik maken van het fonds MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG). MKG richt zich hiermee dus ook op alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren, die nu door covid-19 moeilijk aan kapitaal komen.

Klik hier om naar de site van Oost NL te gaan.