Beste ondernemers en werkgevers,

Dank voor jullie deelname aan de door ons in maart naar de bedrijven gestuurde enquête over de behoefte aan woningbouw voor (nieuwe) werknemers. We zijn blij met de respons door 65 bedrijven, ook al is dat maar 10 % van het aantal uitgezette enquêtes.
Er blijkt een verband te bestaan tussen het niet kunnen behouden of aantrekken van werknemers en de beperkte beschikbaarheid van woningen, en dan met name starterswoningen. Dat is een in de ogen van de Bedrijvenkring Berkelland zorgelijke ontwikkeling.
We zullen de uitslagen gaan bespreken met de gemeente Berkelland, maar ook met andere partijen die vernieuwende ideeën hebben over de ontwikkeling van de woningbouw. Uiteindelijk zal de oplossing moeten liggen in een voortvarende gezamenlijke aanpak door belanghebbende partijen.

De belangrijkste conclusies zijn samengevat in bijgaande afbeelding.

Met vriendelijke groet,

Michiel Braakman
Aanjager Bedrijvenkring Berkelland
Telefoon: 06-50235083
E-mail: aanjager@bedrijvenkringberkelland.nl
Internet: www.bedrijvenkringberkelland.nl