Beste leden en collega-ondernemers,

Een toekomstbestendig bedrijventerrein is – vanwege  waardetoename van het onroerend goed en de positieve uitstraling naar klanten, leveranciers en werknemers – goed voor alle daarop gevestigde ondernemingen.

Om dit te kunnen realiseren is het bestuur van het Bedrijvenpark – met ondersteuning van Bureau BUITEN – gestart met het maken van een Visieplan voor het Bedrijvenpark. In dit plan wordt vastgelegd welke doelen er worden nagestreefd en op welke wijze deze gerealiseerd kunnen worden. Om tot een goed en volledig plan te komen, waarin alle op het Bedrijvenpark gevestigde ondernemers zich kunnen vinden, is jullie input van groot belang.

Om jullie over het Visieplan en de weg er naartoe te informeren én om jullie de mogelijkheid te bieden onderwerpen aan te dragen, wordt een ondernemersbijeenkomst georganiseerd. Hiervoor worden alle op het bedrijvenpark gevestigde ondernemers uitgenodigd.

Datum:                donderdag 3 maart 2022

Locatie:                Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, Borculo

Tijd:                      16.00 uur – inloop met koffie/thee

16.30 uur – officieel gedeelte met o.a. een presentatie van de stand van zaken door Bureau BUITEN

18.00 uur – informeel gedeelte met een drankje en gezamenlijk buffet

20.00 uur – sluiting

Net als het bestuur van het Bedrijvenpark ziet ook de Gemeente Berkelland de noodzaak van het gewenste Visieplan. Op 3 maart zullen daarom ook wethouder Teselink, Harm ten Hoopen (Team EZ) en andere betrokken ambtenaren aanwezig zijn.  Tevens worden Jan Straatman namens de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek en Frank de Feijter en Dick Bosch namens de Hogeschool Arnhem-Nijmegen uitgenodigd. Waar nodig en/of gewenst wordt door hen input geleverd. Tijdens het informele gedeelte kunnen individuele gesprekken worden aangegaan.

Voor de catering zouden wij graag vooraf het aantal deelnemers willen weten. Wij vragen jullie daarom om je uiterlijk maandag 28 februari a.s. via onderstaande link aan te melden.

Omdat het uiteindelijke Visieplan door zoveel mogelijk ondernemers gedragen moet worden, gaan wij er vanuit velen van jullie op 3 maart a.s. te mogen begroeten.

Wij rekenen op jullie medewerking!

Met hartelijke groet,

Berend Veneberg,

Voorzitter

E-mail: info@bedrijvenparkborculo.nl

Internet: www.bedrijvenparkborculo.nl