Het bestuur en de projectgroep hebben de wens geuit om het Borculose bedrijvenpark te presenteren middels een Open Bedrijvendag in september 2024. We gaan er vanuit dat alle ondernemers willen meewerken aan de realisatie van een succesvolle dag. Jullie worden geïnformeerd zodra de datum bekend is.

Heb je ideeën waarmee de Open Bedrijvendag aantrekkelijk kan worden gemaakt voor een breed publiek, meld deze dan alsjeblieft bij een van onze bestuurders of projectgroepleden. Mailen naar info@bedrijvenparkborculo.nl mag natuurlijk ook.

Tot ziens in Borculo!

Martijn