Korte historie

Bedrijvenpark Borculo bestond tot voor kort uit twee bedrijventerreinen: Lichtenhorst en Overberkel.

Bedrijventerrein Lichtenhorst ontwikkelde zich al snel na de Tweede Wereldoorlog, aansluitend aan het toenmalige station Borculo. Het kenmerkte zich als een gemengd terrein met veel verschillende soorten bedrijvigheid en op sommige locaties burgerwoningen. Een van de bedrijven die al decennia lang in Borculo gevestigd is, en de motor is geweest voor de verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen, is Friesland Campina Domo. Het bedrijf kent een zeer groot oppervlak, samen met het distributiecentrum dat ten noorden van de fabriek ligt.

Rond 1985 werd, met de uitgifte van het terrein Overberkel, de sprong over de Berkel gemaakt. De Berkel vormt een duidelijke scheiding tussen het oude deel (Lichtenhorst) en het nieuwere deel; Overberkel. Er bevinden zich drie punten om van het ene deel naar het andere deel over te steken.

Met de ligging van twee provinciale wegen aan de randen van het bedrijvenpark is de bereikbaarheid goed te noemen. De interne ontsluitingsstructuur sluit logisch aan op de omliggende wegen. De groen- en waterstructuur vormt een belangrijk element in de ruimtelijke inrichting. De Berkel en het vele opgaande groen geven het gebied een aantrekkelijke uitstraling en zorgen er voor dat de terreinen bij elkaar niet te grootschalig overkomen. Elementen die ervoor zorgen dat de bedrijventerreinen zich optimaal konden ontwikkelen en bedrijven zich er graag vestigden en nog steeds gevestigd zijn.

In 2013 werd, ten behoeve van het parkmanagement, de ‘Belangenvereniging Bedrijventerreinen Borculo’ (BvBB) opgericht. De BvBB had als taak om de belangen te behartigen van de bedrijven gevestigd op de beide bedrijvenparken Lichtenhorst en Overberkel.

Om een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat te realiseren en als gevolg daarvan de werkgelegenheid te borgen, zette de Belangenvereniging zich, in samenwerking met de Gemeente Berkelland, in voor de realisatie en het behoud van innovatieve en duurzame bedrijvenparken. De bedrijventerreinen Lichtenhorst en Overberkel ontwikkelen zich in die jaren als twee afzonderlijke bedrijventerreinen, met de rivier De Berkel als natuurlijke scheidingslijn.

In oktober 2020 hebben de terreinen Lichtenhorst en Overberkel besloten om de krachten te bundelen tot één krachtig en herkenbaar ‘Bedrijvenpark Borculo’. Ook heeft de ‘Belangenvereniging Bedrijventerreinen Borculo’ de overstap gemaakt naar de nieuwe benaming ‘Parkmanagement Borculo’. Er is gekozen voor een nieuwe eigentijdse look met een modern en herkenbaar beeldmerk, dat in de komende tijd steeds verder doorgevoerd wordt in de bewegwijzering en welkomstborden op het bedrijvenpark.

Parkmanagement Borculo draagt zorg voor de belangen van de gevestigde bedrijven en stimuleert initiatieven op het gebied van collectieve samenwerking, energietransitie en toekomstbestendig en kostenbesparend ondernemen. Sinds kort maakt Bedrijvenpark Borculo deel uit van de Pilot ‘Bedrijventerrein van de Toekomst’, waarin wordt ingezoomd op de toekomstbestendigheid van de gevestigde bedrijven op Bedrijvenpark Borculo.

Op Bedrijvenpark Borculo bruist het van de bedrijvigheid en innovatie. Er zijn meer dan 120 dynamische bedrijven gevestigd; van grote vooraanstaande nationale en internationale bedrijven tot kleine jonge innovatieve bedrijven. Het biedt voor duizenden werknemers uit de regio een inspirerende werkplek. Door de groene en representatieve inrichting van de bedrijfskavels, kunnen we met trots zeggen dat we de gevestigde bedrijven een aantrekkelijke bedrijfsomgeving bieden om optimaal te kunnen floreren en expanderen.