Missie & Visie

Missie

Voor het komende jaar is het de missie van het Parkmanagement Borculo saamhorigheid te creëren voor Bedrijvenpark Borculo en betrokken ondernemers onderling te verbinden en ondernemers en overheid dichter bij elkaar te brengen. Door in samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen concreet en resultaatgericht door de ondernemers en gemeente gekozen verbeterthema’s aan te pakken zullen we een sterk en groot team vormen. Het resultaat van de verbeteracties zal uitnodigen tot het aanpakken van vervolgacties, die erop gericht zijn een mooi, productief, veilig en toekomstbestendig bedrijvenpark te worden.

Visie

Doordat ondernemers en overheid gezamenlijk optrekken en daarbij voortdurend worden ondersteund door onderwijs- en kennisinstellingen, zijn alle ingrediënten aanwezig voor inrichting en onderhoud van een toekomstbestendig Bedrijvenpark Borculo. Daarbij houdt toekomstbestendig in dat ondernemers en medewerkers er met veel plezier werken en bezoekers er graag komen, terwijl door alle betrokken partijen samengewerkt wordt aan een circulair, energieneutraal, afvalneutraal, veilig en schoon bedrijvenpark.

Alle energie die nodig is zal zelf opgewekt worden, al het afval zal worden hergebruikt en we zullen samen klaar zijn voor wat de toekomst ons te bieden heeft. In het vooruitzicht zijn wij een bedrijventerrein waar de meeste terreinen een hoop van kunnen leren en een bedrijvenpark wat als voorbeeld zal worden genomen.

Bedrijvenkring Berkelland

De Bedrijvenkring Berkelland is een actief samenwerkingsverband van de ondernemersverenigingen en bedrijvenparken in de vier kernen van Berkelland en de afdeling economische zaken van de Gemeente. De vier (hoofd)kernen zijn: Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede. De Bedrijvenkring stimuleert onderlinge samenwerking en neemt initiatieven die goed zijn voor ondernemend Berkelland. De ambitie is om van Berkelland de meest ondernemende gemeente van de Achterhoek te maken.