Na de zomervakantie start er een nieuwe ronde van het programma Zonnige Bedrijven in de gemeente Berkelland. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak is allang niet meer vanzelfsprekend, vooral vanwege netcongestie. Ook Berkelland kleurt op dit moment bijna volledig rood/oranje op de kaarten voor teruglevercapaciteit van Netbeheer Nederland (Capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl))*. Echter, dit soort kaarten geeft vaak een vertekend beeld van de mogelijkheden die er op korte termijn wel degelijk kunnen zijn.

Onderdeel van de opdracht die gemeente Berkelland aan Agem heeft gegeven binnen het programma Zonnige Bedrijven is dan ook het in kaart brengen van de werkzaamheden van Liander binnen de gemeente. En daarbij aangeven op welke termijn er weer netcapaciteit voor teruglevering beschikbaar komt en SDE-subsidie aangevraagd kan worden.

In de media leest en hoort u vaak over wat er niet mogelijk is, omdat het net vol zit of verzekeraars moeilijk zouden doen. Dankzij de gemeente Berkelland kan Agem u kosteloos en onafhankelijk in beeld brengen wat er nu of op termijn wél mogelijk is en welke keuzes u kunt maken. Woensdag 29 september 20:00 uur organiseren zij een webinar over het programma Zonnige Bedrijven en presenteren zij de resultaten van de voortgang van werkzaamheden van Liander in Berkelland. Aanmelden voor het webinar kan vanaf volgende week via www.agem.nl/webinar.

 

De eerste resultaten uit het gesprek met Liander zien er goed uit, dat wil zeggen dat er in het westelijke deel van Berkelland volgend jaar al weer meer capaciteit voor teruglevering is. Dit betekent dat u mogelijk dit jaar nog SDE-subsidie aan kunt vragen, om precies te zijn op 5 of 11 oktober. Mocht u hier interesse in hebben dan raden zij u aan om u alvast vrijblijvend aan te melden voor deelname aan Zonnige Bedrijven. Zij kunnen vervolgens checken of de businesscase(s) voldoende interessant is en er een positieve transportindicatie kan worden verkregen waarmee SDE-subsidie kan worden aangevraagd.

Deelname aan het webinar is niet verplicht om de kosteloze en onafhankelijk Zonnige Bedrijven Quickscan van Agem te ontvangen. Aanmelden voor deelname aan Zonnige Bedrijven kan namelijk al vanaf vandaag via www.agem.nl/zonnigebedrijven. Projectleiders Alfred en Ruud pakken uw aanmelding na de vakantie zo snel mogelijk op.

*Let op: de kaarten over netcongestie gelden niet voor kleinverbruikers (max. 3x80A in meterkast), waardoor het salderen op eigen dak dus nog gewoon mogelijk is. Ook daar werkt Liander aan verzwaring, op plekken waar te veel zonne-energie op het laagspanningsnet wordt ingevoed. Maar hier gelden géén transportbeperkingen.

Thijs Huls
Teamleider Agem
projecten@agem.nl
0314 – 820 388