Projecten & Kavels

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor uw bedrijf in Borculo?

De Bedrijvenatlas is de wegwijzer voor bestaande en nieuwe ondernemers voor de zoektocht naar uw ideale ondernemerslocatie. Of het nu huren of kopen van een nieuwe vestiging (kavel) of bestaande vestiging (pand) betreft. Het vernieuwende aan de Bedrijvenatlas is dat ondernemers direct toegang hebben tot alle relevante vestigingsinformatie voor de Berkellandse bedrijvenparken.

De Bedrijvenatlas is een ondersteuning van Team EZ, het eerste aanspreekpunt als het om zaken als vestigingsbeleid gaat. U kunt als ondernemer de Bedrijvenatlas direct zelf raadplegen, zodat u een goed beeld heeft van beschikbare mogelijkheden en uw afstemming met Team EZ efficiënter kan verlopen.

Bedrijvenatlas Berkelland

Het begint bij de keuze voor een type pand, waarna koop of huur kan worden aangegeven. Vervolgens wordt de gemeentelijke kaart getoond met daarop de beschikbaarheid, ligging, kadastrale grootte enz. Ook toont de Bedrijvenatlas de overige bedrijven, ingedeeld naar branches en voorzieningen.

Rode loper

Met de Bedrijvenatlas legt de gemeente een rode loper uit ter versterking van het economisch beleid zoals vastgelegd in de nieuwe Economische Agenda 2020 – 2024.

Team Economische Zaken

Uw aanspreekpunt voor informatie over beschikbare kavels in gemeente Berkelland is Team EZ.
Het kernteam Economische Zaken van de gemeente Berkelland bestaat uit drie medewerkers:

Harm ten Hoopen |  H.tenHoopen@gemeenteberkelland.nl
Wouter Verdaasdonk | w.verdaasdonk@gemeenteberkelland.nl
Rutger Blikman | rutger.blikman@gemeenteberkelland.nl

Team EZ is bereikbaar via telefoonnummer: 0545-250 226

Voor vragen over Bedrijvenpark Borculo en beschikbare kavels helpt Team EZ u graag op weg naar de realisatie van uw gewenste bedrijfslocatie/kavel op maat.

Het Team

Team EZ is het visitekaartje van de gemeente naar de lokale en regionale ondernemers en vervult een belangrijke rol in het relatiebeheer van de gemeente Berkelland. Team EZ vormt de spil tussen Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties. De deskundigheid over het ambtelijk apparaat en het bedrijfsleven maakt het team uniek. In samenwerking met alle betrokken partijen zullen de gezamenlijke doelstellingen verwezenlijkt worden.

Verbindingen leggen

Team EZ komt veel buiten en legt verbinding met ondernemers. Zij leggen en onderhouden zowel binnen als buiten het ambtelijk apparaat goede contacten en zorgen dat met overtuigingskracht, deskundigheid en ambitie de partijen bij elkaar worden gebracht.

Kansen

Team EZ wil de nieuwe kansen die er liggen in het gebied aanpakken om een bijdrage te leveren aan de lokale economie en daarmee aan de vitaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Goede relaties met bestuurders, collegae, ondernemers, bedrijven, verenigingen etc. zijn hierbij van groot belang.

Vaste kern

Het Team bestaat uit een “vaste “ kern. Daarnaast is er een zogenaamde “flexibele” schil die bestaat uit collega’s die op basis van bepaalde onderwerpen of vraagstellingen zullen aanschuiven. Het Team “loopt door de gehele organisatie” en is niet een op zich staande afdeling.

Naast de interne verbinding is vooral de verbinding met samenwerkende (externe) partijen van groot belang, zoals met de partners SDOA en Bedrijvenkring Berkelland, individuele ondernemersverenigingen en individuele ondernemers.