In de coronacrisis heeft Bedrijvenkring Berkelland (de samenvoeging van de Industriële Kring Berkelland en Platform Berkelland) nog meer dan anders nauw contact met de burgemeester, wethouder Economische Zaken en het Team EZ van de gemeente Berkelland.
De stand van zaken met betrekking tot de ondernemers van Borculo, Eibergen, Neede, Ruurlo en omliggende kleine kernen wordt met grote regelmaat besproken en gemonitord.
Actuele gegevens over noodmaatregelen worden in goede samenwerking met de gemeente steeds zo snel mogelijk met de ondernemers gedeeld en daar waar mogelijk wordt hulp geboden via acties en hulplijnen. (zie onderstaande links inzake de meest actuele maatregelen en regelingen)
Ondanks dat is het, vanwege de lange tijd waarin van ondernemers het uiterste wordt gevraagd en het ontbreken van duidelijk perspectief, voor een groeiend aantal ondernemers niet of nauwelijks nog vol te houden.

Naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari jl. inzake de coronamaatregelen, is dezelfde dag nog telefonisch overleg geweest tussen de voorzitter van de Bedrijvenkring Berkelland en burgemeester Joost van Oostrum. In dat gesprek is de grote zorg uitgesproken over de situatie van de Berkellandse ondernemers en aangegeven dat het in Berkelland naar onze mening prima mogelijk is om ook de retail en (droge) horeca per direct verantwoord open te laten gaan. Dit vanzelfsprekend met inachtneming van alle nodige maatregelen. Namens de Bedrijvenkring zal de burgemeester onze dringende oproep en zorg kenbaar maken richting de veiligheidsregio en landelijke overheid. Dezelfde noodkreet wordt inmiddels ook geuit vanuit andere gemeenten en diverse belangenorganisaties.
Vanuit de Bedrijvenkring blijven we uiteraard de ontwikkelingen nauwgezet volgen en de belangen van de Berkellandse ondernemers zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Overzicht maatregelen (update 23.02.2021) https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-overzicht-maatregelen/

Overzicht Check je regelingen (update 22.02.2021) https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Met vriendelijke groet,
Namens de besturen van onderstaande verenigingen