Donderdag 3 maart jl. was de 1e ondernemersbijeenkomst van Bedrijvenpark Borculo, in samenwerking met Bureau BUITEN. De afgelopen periode heeft BUITEN een analyse gemaakt en samengevat in een DNA-kaart van het terrein, die ze deze avond presenteerden aan zo’n 35 ondernemers en andere aanwezigen. Zij gaven hun input op hoe het Bedrijvenpark er in 2030 volgens hen uit zou moeten zien, en wat daarvoor moet gebeuren. Zoals duurzame energie, een prettige en groene werkomgeving, een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en duurzame bereikbaarheid. We zijn dan ook blij met de goede opkomst bij deze 1e ondernemersbijeenkomst en we bedanken alle ondernemers voor hun input! Als bijlage is de presentatie van Bureau BUITEN bijgevoegd.

Het Visieplan: de basis voor onze ontwikkeling

Dit Visieplan moet de basis zijn waarmee de gemeente, ondernemers en andere partijen in de toekomst aan de slag gaan. Het Visieplan is één van de thema’s die de ondernemers op ons Bedrijvenpark belangrijk vinden voor de toekomst. Uit het traject dat we in 2020 met de HAN en SIKA hebben doorlopen, kwam al veel waardevolle input voor dit plan. Nu is het tijd het Visieplan verder vorm te geven.

Vervolg Visieplan in april; zien we u dan?

Binnenkort ontvangen alle ondernemers van Bedrijvenpark Borculo een uitnodiging voor de 2e ondernemersbijeenkomst die medio april 2022 gaat plaatsvinden. Hierin wordt het concept Visieplan besproken. De volgende stap is het uitwerken van het Visieplan. We willen natuurlijk allemaal een Visieplan met punten waar elke ondernemer iets aan heeft en die het terrein beter maken. Uw mening over deze eerste uitwerking is dan ook van groot belang!

Zien we u dan?