Op 23 november jl. heeft de Algemene LedenVergadering plaatsgevonden. Hierin werd de begroting voor 2024 goedgekeurd, werd Erwin Franssen benoemd als nieuwe bestuurder, gaf Siebe Bannink een update over de thema’s waar door de projectgroep aan wordt gewerkt en vertelde Louis Koopman de stand van zaken rondom de op 28 september 2024 te organiseren Open Bedrijvendag.