Vele namen zijn al vooraf gegaan aan de ontwikkelingen richting “Toekomstbestendig”: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Duurzaamheid, Circulaire Economie. Uiteindelijk leveren alle daarop gerichte activiteiten een bijdrage aan het meer toekomstbestendig maken van organisaties.

En dat is de missie van het Parkmanagement van ons Bedrijvenpark Borculo:
“Samen op naar een Toekomstbestendig bedrijvenpark Borculo.”

Aan dit doel is geen einddatum of eindbestemming te plakken. Dat is inherent aan de naam! Doelen en mogelijkheden zullen bijgesteld worden naarmate onze ‘reis naar toekomstbestendigheid’ vordert. Maar op reis gaan we! De boodschap is helder. Met een frisse nieuwe huisstijl, een nieuwe naamgeving en een compleet nieuwe website gaan we een concrete impuls geven aan onze missie: Samen naar een toekomstbestendig bedrijvenpark Borculo!

SIKA Project bedrijvenpark Borculo

Het initiatief “naar een toekomstig bedrijvenpark Borculo” wordt mogelijk gemaakt door deelname aan het pilot-project ‘Circulair en toekomstbestendig ondernemen in de Achterhoek’. Dit project heeft tot doel ervoor te zorgen dat grote en kleine ondernemers in de Achterhoek doorpakken op het gebied van circulair en toekomstbestendig ondernemen en de samenwerking op bedrijventerreinen te bevorderen teneinde collectief daarin meer te kunnen bereiken.

Naast Bedrijvenpark Borculo (120 bedrijven) zijn bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem (210 bedrijven) en Laarberg – Den Sliem in Groenlo (plm. 65 bedrijven) geselecteerd voor dit project. Het project, een initiatief van SIKA (Vereniging Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) is mogelijk met de steun van, de gemeente, Regio Achterhoek en de provincie Gelderland. De ervaringen van deze drie bedrijventerreinen zal worden gedeeld met alle bedrijventerreinen in de Achterhoek.

De aanpak van het project is gebaseerd op de samenwerking tussen de drie O’s op elk bedrijventerrein: Ondernemers, Overheid en Onderwijs. In die zin werkt het Parkmanagement van Borculo samen met de gemeente Berkelland en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het project geeft extra ruimte voor de duur van twee jaar om de krachten te bundelen en stappen te zetten die leiden tot een betere en doelgerichte samenwerking. Met die stip op de horizon: richting toekomstbestendigheid.

Voor vragen of suggesties over dit project: neem contact op met één van de bestuursleden of met het secretariaat@parkmanagementborculo.nl