Ons bedrijvenpark is gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Door dit keurmerk is bij meerdere verzekeraars korting te verkrijgen op zogenaamde brandverzekeringen. Onderdeel van het keurmerk is het uitvoeren van een jaarlijkse schouw.

Deze is op 11 juli 2022 uitgevoerd, waarbij per politiebus al schouwend over het bedrijvenpark is gereden. Hierbij kijkt de werkgroep, bestaande uit gemeente, politie, brandweer, ondernemers en collectieve beveiliger Veneberg Security, naar alle aspecten op het gebied van schoon, heel en veilig. Van aandachtspunten worden foto’s gemaakt, waarna een schouwverslag wordt gemaakt met daarin de uit te voeren acties.

Aandachtspunt was met name het onderhoud van het openbaar groen. Hier is de gemeente op gewezen. Daarnaast zijn criminele activiteiten op ons bedrijvenpark een aandachtspunt. Dit komt ook in Borculo voor, zie het reeds al gedeelde nieuwsitem. Hier heeft de politie aandacht voor. Mocht u bepaalde signalen ontvangen van ondermijning, geeft dit dan door aan wijkagent Geertjan Sloots via geertjan.sloots@politie.nl.

Oproep
Op dit moment nemen twee ondernemers deel aan deze werkgroep. Om het KVO wat breder gedragen te krijgen, zoekt de groep versterking. Meld je aan via een mail naar info@bedrijvenparkborculo.nl.