Vooruitlopend op het Visieplan dat binnenkort de toekomstige ambities en doelen voor het Bedrijvenpark Borculo gaat vaststellen is reeds een begin gemaakt met het verzamelen van ideeën om de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid van en veilige wegen op het Bedrijvenpark aan te pakken. Deze onderwerpen zijn destijds in de ondernemer enquête naar voren gekomen als belangrijke verbeterpunten.

De projectteams bestaan uit vertegenwoordigers van de ondernemers op het park (Tonny Winkelhorst van Baks, Ronald Mengerink van Anacon Infra en sinds kort ook Adri Nijman van Autobedrijf Nijman), de gemeente (Peter van der Sterren), extern adviseur Gert-Jan Mollink (BMD), Frank de Feijter (Hogeschool Arnhem/Nijmegen) en Michiel Braakman namens de Bedrijvenkring Berkelland.

In de projecttems, die worden ondersteund door studenten van de HAN, zijn onderwerpen besproken die door de ondernemers als knelpunt worden ervaren. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als:

  • Verbetering van de bereikbaarheid ten opzichte van de A1
  • Verbetering van de bewegwijzering
  • Onderhoud van groenvoorzieningen voor beter zicht
  • Parkeersituaties
  • Verbetering van de veiligheid van voetgangers
  • Laadpaleninfrastructuur
  • Verbetering van de situatie rond de brug over de Berkel
  • Situatie rond wateroverlast bij hevige regenval

Het gaat erom dat deze verkenning wordt meegenomen in het Visieplan en gaat leiden tot een actieplan van verbeteringen in de komende jaren. Daarbij zal het ene punt sneller kunnen worden aangepakt dan het andere, omdat sommige zaken nu eenmaal complexer zijn en meer tijd en geld kosten dan andere. Het doel is om te komen tot zichtbare en merkbare verbeteringen in de veiligheid op en bereikbaarheid van ons mooie Bedrijvenpark.

Als u als ondernemer nog belangrijke punten mist in bovenstaande opsomming, aarzel dan niet om deze te melden aan Michiel Braakman, aanjager@bedrijvenkringberkelland.nl. Hetzelfde geldt voor ondernemers die graag deel willen uitmaken van (een van beide) projectteams.