Op 12 januari jl. is de nieuwe Projectgroep gestart. Uit de in het Visieplan genoemde kortetermijnacties is door de groep een keuze gemaakt. Als eerste wordt de bewegwijzering voor fietsers, de vindbaarheid van de bedrijven en de bewegwijzering voor langparkeren aangepakt.

Inmiddels is samen met de Gemeente op het park gekeken op welke locaties bebording wenselijk is. In de projectgroepvergadering van 6 april a.s. wordt een voorstel van de Gemeente verwacht en kan een besluit worden genomen. De uitvoering van een en ander zal op korte termijn plaatsvinden.

Naast de bebording wordt ook nagedacht over groene wandelpaden voor pauzerende werknemers ………..

Spreken deze onderwerpen je aan en wil je je graag inzetten voor het bedrijvenpark, meld je dan via een mail naar info@bedrijvenparkborculo.nl aan om aan te sluiten bij deze Projectgroep. De groep vergadert vooralsnog 1x per maand, meestal op de 2e donderdag van de maand. Ook dit vergaderschema is te vinden op onze website www.bedrijvenparkborculo.nl.