In de Webinar van 20 januari jl. is door de leden een keuze gemaakt uit een aantal middels enquêtes onder de ondernemers opgehaalde verbeterpunten. Voor de uitwerking van deze punten zijn projectteams opgezet. Nu blijkt echter dat enkele teams aanvulling/ondersteuning nodig hebben.

Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste ondernemers die een deel van hun tijd en energie willen steken in:
– het projectteam Communicatie (nu gevormd door Rob van de Belt met ondersteuning van het secretariaat)
– het projectteam Energiebesparing & Verduurzaming (waarin naast een aantal adviseurs nu slechts 2 ondernemers zitting hebben)

Aanmelden voor beide projectteams kan via een mail naar info@bedrijvenparkborculo.nl.