Vinden op ons bedrijvenpark geen criminele activiteiten plaats? Jazeker wel!

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) monitort ook de criminele activiteiten op ons bedrijvenpark. Bij veel ondernemers leeft het idee dit niet op ons bedrijvenpark speelt. Het tegendeel is (helaas) waar. De afgelopen periode hebben o.a. de onderstaande zaken aandacht gehad:

  • Op Overberkel was een ‘garagebedrijf’ gevestigd. Dit bedrijf hield zich bezig met het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s. Mede door samenwerking tussen beveiligingsbedrijf/politie en gemeente is deze ‘ondernemer’ onder de loep genomen en heeft er uiteindelijk voor gekozen om Borculo te verlaten.
  • Op Lichtenhorst zat een ‘ondernemer’ uit Enschede. Bij dit bedrijf was veel nachtelijke activiteit. Door een ondernemer uit de buurt werd de politie hierop geattendeerd. Het bleek een persoon met redelijk wat antecedenten op het gebied van verdovende middelen. Door hen in korte tijd redelijk wat aandacht te geven door eens een kijkje te nemen werd het deze persoon te warm onder de voeten en is hij met de ineens vertrokken.

Soms merkt u in uw buurt iets op, waarbij u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld een bedrijf waar alleen ’s nachts beweging is, een loods waar (opeens) bewaking is of vreemde activiteiten. Het kan zijn dat er hier sprake is van ondermijnende criminaliteit. Meld het bij de politie via 0900-8844. Melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800-7000 of vul het online formulier in van Meld Misdaad Anoniem. Bij Meld Misdaad Anoniem hoeft u uw naam niet te noemen en worden uw contactgegevens niet bekend.

Fietsendieven opgepakt

De afgelopen periode zag de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bedrijventerreinen Ruurlo een toename van het aantal fietsendiefstallen op het station. Door inzet van de politie zijn er inmiddels twee fietsendieven opgepakt die het met name gemunt hadden op de displays van (oudere) e-bikes.

We zien ook in Borculo nog te vaak dat o.a. fietsendiefstallen niet worden gemeld bij de politie. Graag willen we u vragen om alle incidenten en verdachte situaties op het bedrijventerrein te melden. Dit kan via 112 of 0900-8844 (bij minder spoed). U kunt via internet (website www.politie.nl) en persoonlijk aangifte doen bij de politie.

Op basis van de gedane meldingen dan/wel aangiftes wordt politiebeleid gemaakt, danwel inzet van politie personeel gepleegd. Dus niet melden of geen aangifte doen betekent dat de politie zal concluderen dat er minder aan de hand is dan feitelijk het geval is met als gevolg dat politie-inspanningen zullen worden verplaatst naar die plekken waar de ‘problematiek’ groter is (lees: meer wordt gemeld). Dus: MELD!