Er blijken momenteel valse e-mails in omloop te zijn die van het UWV en de Belastingdienst lijken te komen. In deze mails wordt om nadere informatie gevraagd over een aanvraag van de steunmaatregelen om de coronacrisis in te dammen.

De Belastingdienst en het UWV zullen u nooit via e-mail, websites of per telefoon vertrouwelijke informatie vragen.

Daarom:
• Klik nooit op een link in een vermoedelijk valse e-mail.
• Stuur valse e-mails van de Belastingdienst door naar valse-email@belastingdienst.nl.
• Stuur valse e-mails van het UWV door naar valse-email@uwv.nl.
• Verwijder de valse e-mail uit uw computer.