Recentelijk zijn er meerdere berichten binnengekomen van ondernemers die telefonisch benaderd zijn voor een vermelding in de informatiegids van Berkelland. Je kunt voor een speciale prijs een mooie plek krijgen in de gids. De gemeente Berkelland geeft aan dat hier sprake is van oplichting en hun advies luidt dan ook: ga hier niet op in!