Energietransitie

De gemeente Berkelland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het bedrijfsleven in Berkelland is goed voor ongeveer de helft van het energieverbruik van de hele gemeente. Als Bedrijvenpark Borculo nemen wij onze verantwoordelijkheid en werken aan een toekomstbestendig en dus duurzaam bedrijvenpark.

In samenwerking met de gemeente ondersteunen wij als Bedrijvenpark onze ondernemers om toekomstbestendiger met energie om te gaan. Gezamenlijke initiatieven voor energiebesparing, elektriciteitsopwekking en aardgasloze warmte faciliteren wij. Individuele ondernemers verbinden wij aan de diverse manieren van ondersteuning voor het verduurzamen van het proces of pand.