Keurmerk Veilig Ondernemen op het bedrijvenpark Borculo

Om een schoon, heel en veilig bedrijvenpark voor bezoekers, medewerkers en ondernemers te waarborgen is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Door het KVO is het prettiger ondernemen en verbetert het imago van een gebied. Het KVO helpt ondernemers en andere belanghebbenden, zoals gemeente, politie en brandweer, afspraken te maken over bijvoorbeeld het voorkomen van overlast, het schoon en veilig houden van het gebied en de wijze van onderhoud. Hoe wordt overlast voorkomen, hoe wordt het gebied goed schoon en veilig en hoe wordt onderhoud uitgevoerd?

Op het bedrijvenpark komt daarom periodiek de KVO werkgroep bijeen om maatregelen te nemen. In 2010 is het samenwerkingsconvenant ondertekend (zie foto) en in 2011 is voor het eerst het KVO-certificaat behaald. Om de samenwerking te waarborgen wordt de werkgroep eens per 3 jaar de werkgroep gehercertificeerd door de certificerende instelling KIWA.

Deelnemers KVO werkgroep

De KVO werkgroep bestaat momenteel uit de volgende deelnemers: Frank Keurntjes (Berkelstreek Beheer B.V.) en Adri Nijman (AutoNijman) namens de ondernemers, Berend Veneberg (Veneberg Security Team B.V.), Pascal Heuvink (Veneberg Security Team B.V.), Geert Jan Sloots (Politie), Tonnie Wijtmans (Brandweer), Jan Lubben (Gemeente) en Gertjan Mollink (BMD Parkmanagement – secretariaat).

Verbetermaatregelen

  • Verminderen parkeren openbare weg: In samenwerking met de gemeente wordt verkend om het parkeren te verminderen waardoor de verkeerveiligheid verbetert.
  • Verbeteren veiligheid voetganger : Voetgangers die langs het Jonkerspad lopen kunnen de Berkel niet veilig oversteken vanwege een te smalle brug. De werkgroep is aan het verkennen of het mogelijk is een voetgangersbrug te realiseren.
  • Verbeteren fietsveiligheid: Fietsers naar Neede, komend vanaf de Korenbree, fietsen vaak de Netelhorsterweg op. Dit is een weg waarop niet mag worden gefietst. Om dit te voorkomen wil de werkgroep duidelijke bewegwijzering plaatsen.
  • Voorlichting richting ondernemers: Er worden periodiek nieuwsbrieven rond gestuurd met onderwerpen over o.a. cyber risico’s, netheid panden, ondermijnende activiteiten.

Kortingen op brandverzekeringen

Op KVO gecertificeerde bedrijvenparken neemt het aantal brandstichtingen, inbraken, inbraakpogingen en vernielingen sterk af. Daardoor is het voor ondernemers bij verzekeraars mogelijk korting te verkrijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen, zoals de gebouwen-, inventaris/goederen- en de bedrijfsschade-verzekering. Interpolis en meerdere verzekeraars bieden mogelijk een korting aan van minimaal 10% op de premies van deze ‘brand’ verzekeringen als er een KVO certificaat overlegd kan worden.

Ondertekening KVO-convenant bedrijvenpark Borculo op 28 september 2010, vlnr: dhr. Kruize (werkgroep parkmanagement), dhr. van Vuuren (brandweer), wethouder dhr. Boer (gemeente), dhr. Menkhorst (politie), en dhr. Smet (Industriekring Berkelland).