Toekomstbestendig Bedrijvenpark Borculo

Initiatief toekomstbestendig bedrijvenpark

Parkmanagement Borculo gaat in samenwerking met de ondernemers van Bedrijvenpark Borculo een relevante bijdrage leveren aan een toekomstbestendige regio en bedrijvigheid. Bedrijvenpark Borculo is een van de drie geselecteerde bedrijventerreinen in de Achterhoek voor het Pilotproject ‘Circulair en toekomstbestendig ondernemen in de Achterhoek’ van SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek).

De doelstelling van het project is om in samenwerking met de ondernemers en de gemeente Berkelland en met ondersteuning van de HAN te onderzoeken, hoe we optimaal kunnen samenwerken op het bedrijvenpark als het gaat om verduurzamen en het streven naar een circulaire economie.

Dit project heeft tot doel om ervoor te zorgen dat grote en kleine ondernemers in de Achterhoek doorpakken op het gebied van circulair en toekomstbestendig ondernemen en versterking van samenwerking van de bedrijven, de gemeentes en het onderwijs om samen, collectief, meer te kunnen bereiken.

Naast Bedrijvenpark Borculo (120 bedrijven) zijn Bedrijvenpark Wijnbergen (210 bedrijven) in Doetinchem en Bedrijventerrein Laarberg – Den Sliem in Groenlo (plm. 65 bedrijven) geselecteerd voor dit project. Het project, een initiatief van SIKA (Vereniging Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) is mogelijk met de steun van de Gemeente Berkelland, Regio Achterhoek en de provincie Gelderland. De ervaringen van deze drie bedrijventerreinen zullen worden gedeeld met alle bedrijventerreinen in de Achterhoek.

Toekomstbestendig Bedrijvenpark Borculo

In 2020 is onder aanvoering van een Taskforce, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en ondernemers van de bedrijventerreinen Overberkel en Lichtenhorst (inmiddels omgedoopt tot Bedrijvenpark Borculo) het initiatief genomen om een georganiseerde samenwerking in te richten. Dit gebeurt met ondersteuning van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Om een beeld te krijgen van de actuele pijnpunten en aan te pakken verbeterthema’s hebben de afgelopen maanden interviews plaatsgevonden met een groot aantal belanghebbenden op het bedrijvenpark en bij de Gemeente Berkelland. Het resultaat van deze inventarisatie wordt besproken tijdens een bijeenkomst op 20 januari 2021, waarvoor alle ondernemers worden uitgenodigd. Begin 2021 wordt gestart met door de ondernemers gekozen thema’s. Via deze website en nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek en van de aanpak van de verbeterthema’s.

Het Taskforce bedrijvenpark Borculo team bestaat uit:

 • Hans Ebbekink (ondernemer Bedrijvenpark Borculo)
 • Berend Veneberg (ondernemer Bedrijvenpark Borculo)
 • Frank Keurntjes (ondernemer Bedrijvenpark Borculo)
 • Matthew Vuijk (Projectmanager Energie-transitie gemeente Berkelland)
 • Harm ten Hoopen (Team Economische Zaken gemeente Berkelland)
 • Jolande van der Kemp (Feston Media)
 • Huub Schoenaker (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Giovanni Haverkamp (Hogeschool Arnhem Nijmegen)

Thema’s

De thema’s die zich tot op heden hebben aangediend zijn:

 • Orde, netheid en (diversiteit in) groenvoorziening
 • De aanleg van voet- en fietspad over de Berkel
 • Beter en slimmer gebruik van de beschikbare ruimte
 • Ontwikkeling van een lange termijnvisie t.b.v. de ontwikkeling van het bedrijvenpark
 • Slimmere ontsluiting, toegang- en verkeersroutes
 • Betere aansluiting op het regionale wegennet
 • Slim collectief gebruik van middelen, die bij ondernemers beschikbaar zijn
 • Besparing op en verduurzaming van energie
 • Afvalreductie en bevordering van afval naar herbruikbare reststromen
 • Bevordering van kennisuitwisseling en innovaties
 • Verbeterde OV-aansluitingen

Heeft u thema’s, waarvan u vindt, dat die missen in dit overzicht, meldt u die dan bij: voorzitter@parkmanagementborculo.nl.

Het project is mogelijk gemaakt door medewerking en financiële ondersteuning van Provincie Gelderland, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Regio Achterhoek, Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), gemeente Berkelland, gemeente Doetinchem, gemeente Oost-Gelre en de betrokken bedrijventerreinen.